ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Starke Jobs Arbeitnehmerüberlassung je váš regionální partner pro hledání práce a uchazečů. Jako poskytovatel služeb vám nabízíme možnost ucházet se o nabídku jako uchazeč o zaměstnání nebo získat zaměstnance jako zaměstnavatel v souvislosti s dočasným zaměstnáním nebo zprostředkováním zaměstnanců.

Rádi bychom vám, jako uživateli našich služeb, nabídli i na internetu (na našich webových stránkách, stejně jako na sociálních médiích) bezpečnou a důvěryhodnou službu.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně v souladu se zákonnými ustanoveními o ochraně dat Evropské unie a Spolkové republiky Německo (GDPR, BDSG, TMG atd.).

Níže uvádíme informace o našich zásadách ochrany soukromí (účel, typ, rozsah) pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů.

Ve všech záležitostech souvisejících s těmito tématy se můžete obrátit na odpovědné osoby takto:

Danilo Baldauf / Starke Jobs

Amtstraße 13

09496 Marienberg

E-mailová adresa: mail@starke-jobs.com

Jednatel/Majitel: Danilo Baldauf

Steuernummer: 228/203/03516
Ust ID: DE261566245

Odkaz na impresum: https://prace.starke-jobs.com/podminky/

Kontakt na pracovníka ochrany údajů: datenschutz@starke-jobs.com

 

UŽIVATELSKÁ DATA PŘI KONTAKTOVÁNÍ

Uživatelé nás kontaktují, např. prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií nebo kontaktního formuláře na našich webových stránkách, shromažďují se a zpracovávají informace uživatele pro další zpracování kontaktů a případně pro zpracování smluvních nebo předsmluvních vztahů (čl. 6 odst. 1 písm. B), GDPR). Pokud je to nutné, uchováváme požadovaná uživatelská data v CRM. Žádosti budou smazány, jakmile již nebudou požadovány.

Organizace, správa, účetnictví

V souvislosti s našimi administrativními úkoly, jakož i s organizačními, účetními a právními povinnostmi (např. archivace, retenční povinnosti) naší společnosti shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme data, která jsou nezbytná pro plnění našich smluvních služeb a pro údržbu obchodních operací (Čl. 6 Odst. 1c, f GDPR). To platí pro návštěvníky našich webových stránek, stejně jako pro všechny naše žadatele, zaměstnance, zákazníky, zájemce a obchodní partnery. Pokud jde o smluvní služby a komunikaci, zrušení těchto údajů odpovídá informacím uvedeným pro tyto druhy zpracování. Údaje se předávají finanční správě, externím poradcům (např. Daňovým poradcům nebo auditorům), dalším poplatkovým centrům a poskytovatelům platebních služeb.
Dále na základě našich obchodních zájmů (např. opakující se kontakt) jsou informace od dodavatelů, zákazníků a dalších obchodních partnerů trvale uloženy.

Ochrana údajů v procesu podávání žádostí

Po odeslání Vašich údajů uchazeče se zahájí proces náboru. Tímto prohlašujete svůj souhlas se zpracováním vašich údajů pro účely procesu náboru v rámci povahy a rozsahu našich Zásad ochrany osobních údajů.

Zpracování údajů uchazečů probíhá pouze jen jako základní a nutný prostředek v procesu náboru v souladu s právními předpisy (splnění (předem) smluvních závazků podle čl. 6 odst. 1 b, f GDPR, § 26 BDSG // v případě potřeby). Požadované údaje vznikají mimo jiné z našich popisů práce a formulářů online. Zpravidla se jedná o osobní údaje, kontaktní údaje a podklady žádosti (např. Životopis, průvodní dopis, certifikáty). Další dobrovolné údaje jsou možné.

Pokud žadatelé dobrovolně předloží údaje nebo žádáme žadatele o osobní údaje zvláštních kategorií (čl. 9 odst. 1 GDPR), zpracujeme je také v souladu se zákonnými podmínkami (čl. 9 odst. 2 písm. A) (b) GDPR).

Pokud nabízíme možnost podávání údajů o žádosti prostřednictvím internetových formulářů na našich internetových stránkách, budou tyto údaje předány zašifrované.

Je možné odeslat data aplikace e-mailem. Poukazujeme však na to, že e-maily nejsou šifrovány, a že o zašifrování se musí postarat samotní žadatelé. Proto naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost přenosové cesty mezi odesílatelem (žadatelem) a příjemcem (Starke Jobs Arbeitnehmerüberlassung)

Dalším způsobem, jak předávat údaje o žádosti naší společnosti, je poštovní doručení.

V případě úspěšné žádosti zpracujeme předložená data uchazeče pro účely pracovního poměru. Pokud je žádost neúspěšná a nemůžeme žadatelům podat alternativní nabídku, odstraníme všechny údaje žadatele. Toto vymazání provedeme po uplynutí 6 měsíců od obdržení údajů. Šestiměsíční období slouží k vyjasnění následných otázek, případně i našich povinností poskytnout důkazy podle AGG.

Odvolání žádosti o místo také vede k vymazání dat uchazeče.

Žadatelé mají právo požadovat okamžité vymazání údajů, pokud existují odůvodněné podstaty.

Pokud jsou náhrady výdajů poskytovány žadateli ze strany Starke Jobs Arbeitnehmerüberlassung, jsou doklady uchovávány podle daňových časových lhůt.

Databáze uchazečů

Vzhledem k povaze našich služeb s opakovanými srovnatelnými nebo obdobnými nabídkami nabízíme žadatelům možnost být registrováni na dvouleté období v naší databázi žadatelů. Za tímto účelem je vyžadován samostatný souhlas (§ 6 odst. 1 b GDPR, článek 7 GDPR). Zpracováváme data uchazečů v naší databázi žadatelů výhradně pro informace o budoucích pracovních nabídkách. Po uplynutí dvouletého období budou data vymazána. Registrace v naší databázi žadatelů je dobrovolná a souhlas může být kdykoli odvolán a mohou být vzneseny námitky (čl. 21 GDPR). Souhlas s registrací v databázi žadatele nemá vliv na původní / probíhající proces podávání žádostí.

 

HOSTING WEBOVÝCH STRÁNEK / E-MAILY

Aby uživatelé mohli využívat naše online nabídky, využíváme hostující služby (např. Online infrastrukturu, úložný prostor, databáze, výpočetní kapacitu, e-mailové služby atd.). U nás a / nebo u poskytovatele hostingových služeb se shromažďují a zpracovávají uživatelská data návštěvníků našich on-line služeb v důsledku našeho oprávněného zájmu o bezpečný a spolehlivý provoz našich on-line služeb (čl. 6 odst. 1 f GDPR, čl. 28 GDPR).

Cookies

Pro zlepšení pohodlí uživatele a využití všech funkcí našich online služeb používáme cookies. V některých případech jsou použité cookies uloženy v uživatelském zařízení i po ukončení relace prohlížeče, aby byly znovu rozpoznány při příští návštěvě uživatele k naší on-line nabídce a případně i k prezentaci personalizovaného obsahu.

Uložením souborů cookie může uživatel zabránit nastavení prohlížeče na svém zařízení nebo odstranit již uložené soubory cookie.

Sociální sítě a online platformy

Jsme zapojeni v různých sociálních sítích a na různých on-line platformách za účelem komunikace a informací s uživateli, zákazníky a zájemci na nich. Tyto sítě a platformy podléhají smluvním podmínkám a zásadám zpracování dat příslušných poskytovatelů.
Zpracováváme údaje poskytované uživateli v těchto sítích a na těchto platformách v souvislosti s komunikací (např. příspěvky, zprávy, uchazečské dokumenty, kontaktní informace), pokud není uvedeno jinak v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Zrušení souhlasu se zpracováním údajů

Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním informací, které nám byly zaslány. Pro zrušení je dostačující neformální zpráva e-mailem na datenschutz@starke-jobs.com. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo podat stížnost příslušnému orgánu

Jako uživatel máte právo obrátit se na příslušný kontrolní orgán v případě porušení ochrany údajů (Der Landesdatenschutzbeauftragte der Bundeslandes Sachsen).

Právo na informace, opravu, blokování, vymazání

Uživatelé mají právo získat informace o osobních údajích uživatele, které jsme uložili (původ dat, příjemce, účel zpracování údajů, v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo vymazání).  Pro tento účel je vyžadován kontakt (viz impresum) nebo e-mail datenschutz@starke-jobs.com