Blog

Práce v gastronomii v Německu chybí personál

Volná pracovní místa v gastronomii v Německu zaplňují Češi

Německo – Žádní kuchaři, žádná obsluha: Gastronomie se v Německu potýká s vážnými problémy. Na malých městech zejí restaurace prázdnotou, personál si nevydělá tolik, aby pro něj práce v gastronomii zůstala zajímavá, v turisticky vytížených oblastech se číšníci naopak nezastaví, často zastávají práci dalších dvou chybějících kolegů.

Krize na trhu práce v gastronomii je zřetelná především v menších obcích a na venkově, které jsou turisticky opomíjené. Na vypsaná výběrová řízení nereagují nejen profesionálové z oboru, ale ani čerství absolventi nebo učni, kteří praxi v rámci svého oboru potřebují. Nedostatek personálu vede provozovatele nejen k omezení nabídky, ale také ke zkrácení otevírací doby nebo dokonce odmítání hostů, což může být především pro malé podniky likvidační.

Za krizí v podnikání hledají provozovatelé hlavně nedostatku personálu

Nedostatek personálu je v Německu statisticky největší hrozbou pro podnikatele, a to napříč všemi obory. Problémy se citelně týkají hlavně učebních oborů, které již v posledních letech hlásí nízký počet podaných přihlášek ke studiu ze strany žáků základních škol. Práce v gastronomii je v tomto ohledu jednou z nejvýrazněji zasaženou, protože vzdělání personálu restaurací je získáváno právě formou učebních oborů.

Na vině je také migrace ekonomicky aktivního obyvatelstva, kterou je však třeba chápat jako možnost, nikoli jako důsledek. V Německu, obdobně jako v celé Evropě, odcházejí zaměstnanci za prací dále na východ. Jejich pracovní místa v Sasku tak zůstávají prázdná, nebo jsou obsazována uchazeči z jiných zemí, nejčastěji z České republiky.

Německo obsazuje volná pracovní místa uchazeči ze zahraničí

Německo je mezi Čechy vyhledávanou zemí, do které jezdí nasbírat zkušenosti s prací ze zahraničí. Nejběžnější formou je práce na denní dojíždění, kterou volí zejména Češi z příhraničních oblastí. Němci uchazeče lákají na trojnásobně vyšší minimální mzdu a další benefity, kterým zaměstnavatelé v České republice konkurují jen velmi těžko.

Pro představu, platy servírek a číšníků v Německu začínají na 1.600€ hrubého za měsíc, zatímco v České republice na asi 650€. Podobně jsou na tom i němečtí kuchaři. Zatímco renomovaný kuchař si na menších českých městech vydělá asi 2.000€, což je i na celorepublikový průměr výrazný nadstandard, na srovnatelných penězích začínají němečtí kuchaři coby na nástupní mzdě.

Vedle vyšších platů i další benefity

Průměrné platy v gastronomii v Německu se liší mezi spolkovými zeměmi, záleží také na lokalitě, ve které se podnik nachází. Ve velkých městech si zaměstnanci zpravidla vydělají více peněz než v podnicích na turisticky nezajímavých místech. S tím souvisí také další nedílná součást mzdy, a sice spropitné. Obvyklé také bývají prémie dvakrát ročně, které zaměstnavatelé svým zaměstnancům vyplácejí.

Práce v Německu kousek od hranic láká Čechy také z jiného důvodu. Kromě snadného vstupu na německý trh, který již nevyžaduje získání pracovní povolení, a nesrovnatelných výdělků, jsou to také přidané hodnoty, které nese práce kdekoli v zahraničí. Zdokonalit schopnost komunikovat v cizím jazyce se vypatí v každém případě, vedle toho ale také získají náhled na situaci v České republice. A nakonec, každý personalista je zaujat položkou v životopisu uchazeče, která mu dává najevo, že se kandidát nebojí udělat významný životní krok.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.